رنگ های پرینت و چاپ cmyk

پرینت رنگی چیست و بهترین تنظیمات آن کدام است؟

در این مقاله توضیحاتی کاربردی برای انتخاب بهترین گزینه برای پرینت رنگی توسط پرینتر داده شده است که شامل انتخاب سایز مناسب، انتخاب صحیح پروفایل رنگ، رزولوشن مناسب و خروجی مناسب می باشد.