مقایسه eps pdf با TiFF JPEG

بهترین نوع فایل برای پرینت چیست؟

بهترین فایل برای چاپ توسط پرینتر کدام است؟ وکتور یا بیت مپ؟ JPEG یا TIFF یا PDF یا PSD؟ مقایسه پسوند فایل‌ها و 3 نوع از بهترین پسوندها برای ارسال پرینت